-->
Feeds RSS
Feeds RSS

Sunday, December 11, 2011

Latihan Pemahaman
JAWAPAN
1. minggu
2. Alias, Bala
3. padang sekolah
4. seronok

Latihan kata hubung


JAWAPAN

1. Ini kayu gasing.
2. Papan congkak kakak cantik.
3. Bola raga berbentuk bulat.
4. Faiz suka bermain ketingting.
5. Wau mereka terbang tinggi.

Latihan suku kata tertutup 'ng'JAWAPAN

A.                       
1. gung
2. rung
3. tang
4. kang
5. mang


B.
1. sang
2. gung
3. ngan
4. wang
5. ngga

Friday, December 9, 2011

pemahamanJAWAPAN
1. kampung
2. a.) pisang b.) jagung c.) mangga
3. a.) terung b.) manggis

Membaca perkataan daripada suku kata tertutup "ng" 2

suku kata tertutup "ng"

Monday, December 5, 2011

lagu kanak-kanak

Friday, December 2, 2011

Membaca Ayat Mudah & Ayat Majmuk

Membaca Ayat Mudah dengan Kata Hubung

Marilah membaca ayat

Permainan Rakyat

Latihan-latihan kata hubung


JAWAPAN
1. dan
2. kerana
3. tetapi
4. lalu
5. sambil

Thursday, December 1, 2011

if you are happy

Ayat Mudah