-->
Feeds RSS
Feeds RSS

Friday, December 2, 2011

Membaca Ayat Mudah & Ayat Majmuk

Membaca Ayat Mudah dengan Kata Hubung

Marilah membaca ayat

Permainan Rakyat

Latihan-latihan kata hubung


JAWAPAN
1. dan
2. kerana
3. tetapi
4. lalu
5. sambil